Villkor

Du förbinder dig till följande villkor när du bokar och köper kurser eller tjänster via Omnia Pura, Engvall & Engvall AB, Org nr 559165-9544 (som nedan omnämns Vi och Våra)

1. Betalning för erbjudanden, kurser och tjänster via framstegteam.se sker i förskott - genom kortbetalning via Stripe, alternativt Paypal.
När du behöver ett specificerat kvitto på din betalning skickar du ditt namn, företagets namn, adress och organisationsnummer i ett e-postmeddelande till din@epost.se Ange: Önskar specificerat kvitto i ämnesraden och bifoga gärna det automatiserade kvitto du fått skickat till dig via epost från betalningsleverantör Stripe, Paypal

2. Är du boende och skriven inom EU måste du betala lagstadgad moms för våra tjänster, kurser, medlemskap, evenemang och produkter.
 
3. Har du valt att delbetala en kurs så måste kursen betalas till fullo även om du väljer att avbryta kursen tidigare än den kurstid som gäller för kursen.
 
4. Alla bokningar och betalningar är bindande med undantag: punkt nummer fem (5) på denna sida, eller vid sjukdom/skada där intyg av läkare kan ges eller motsvarande.  

5. Vi kan avböja din bokning av en kurs eller tjänst hos oss om vi anser att vi inte matchar varandra eller av annan orsak. Om det skulle hända får du hela den i förskott betalade summan tillbaka. Det kan dock dröja upp emot en månad innan du ser pengarna på ditt konto.

 6. Vi förbehåller oss rätten att ändra och att ställa in event, föreläsningar och tjänster, ändra på datum och tider på grund av exempelvis sjukdom. När så sker meddelas vi dig som deltagare/kunde detta till den e-postadress som du har angivit vid bokning.

 7. Vi ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom, skador, ej uppnådda resultat eller dylikt i samband med deltagande i kurser eller vid köp av tjänster. Allt deltagande sker på egen risk och under eget ansvar.  

8. Vi sparar den information som du uppger vid anmälan. Om du av någon anledning har problem med detta ber vi dig kontakta oss.

 9. Vi kan komma att fotografera, spela in ljud samt filma under kurser och konsultationer. Detta material kan komma att användas vid marknadsföring av kurser och tjänster. Vill du inte förekomma på några bilder, höras i en ljudfil eller synas på filmer ber vi dig meddela oss detta via mejl till din@epost.se

 10. Avpersonifierat innehåll från dina kommentarer i meddelande och grupper på LinkedIn, Facebook, Instagram som administreras och/eller modereras av Omnia Pura, Engvall & Engvall AB, samt på denna webbsida kan komma att användas i marknadsföringsmaterial för Omnia Pura och Engvall & Engvall AB's kurser och evenemang.  

11. Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag.

Integritetspolicy 

Läs mer om vår integritetspolicy här. Omnia Pura. Omnia Pura -